Το σπίτι της Hausa μετατρέπεται σε εστία δράσης XXX.