Tyler Kautu giàu kinh nghiệm làm cho một thiếu niên PNG điên đảo.